• 1995
  • λάδι σε μουσαμά
  • 100x120 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this