• 2001
  • μολύβι σε χαρτί
  • 30,5x23 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this