• 2009
  • ακρυλική τέμπερα σε ξύλο
  • 18 x 64 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this