• 2011
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 15,5 x 102,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this