• 1995
  • σινική μελάνη σε χαρτί
  • 17,7x24,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this