• 2007
  • επεξεργασμένη φωτογραφία
  • 98,5Χ64,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

για το σκηνικό της παράστασης "ξεπεσμένος δερβίσης"