• 2012
  • σινική μελάνι και μικτή τεχνική σε χαρτί
  • 56 x 76 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this