• 1999
  • μικτή τεχνική σε χαρτόνι
  • 46Χ54,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this