• 1997
  • ακρυλικό σε ξύλο
  • 34,5x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this