• 2009
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 34,5Χ29,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this