• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 40 x 55 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this