• 2006
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 45x95 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this