• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 19,5 x 28,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this