• -
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 19,3x27,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this