• 2002
  • λάδι σε χάρντμπορτντ
  • 124,5Χ144,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this