• 2012
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 54 x 54 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this