• 2003-04
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 120x170 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this