• 2002
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 61Χ125 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this