• 2009
  • λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 37x55 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this