• 1994
  • λάδι σε χάρτντμπορντ
  • 48,3 x 25,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this