• 2006
  • λάδι σε μουσαμά
  • 9 x 12 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this