• 2006
  • λάδι σε χάρντμπορντ
  • 14,5x22,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this