• 2000
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
  • 120x60x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this