• 2004
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 65x16 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this