• 2011
  • μολύβι, γραφίτης και ξήρο παστέλ σε χαρτί
  • 50 x 50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this