• 2004
  • λάδι σε μουσαμά
  • 210x130 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this