• 1997
  • λάδι σε μουσαμά
  • 36,7x45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this