• 2002
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 30 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this