• 2006
  • βινυλικό, λάδι και μολύβι σε μουσαμά
  • 187x146,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this