• 2006
  • λάδι σε μουσαμά
  • 15,3 x 19,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this