• 2009
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this