• 2011
  • τέμπερα και λάδι σε μουσαμά
  • 25 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this