• 2000
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 17,8x18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this