• 2004
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 12 x 24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this