• (2009)
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 36,5Χ38,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this