• 1997
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 20x25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this