• 2006
  • λάδι σε μουσαμά
  • 16,5x22,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this