• 2006
  • λάδι σε μουσαμά
  • 64,3Χ49,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this