• 1994
  • παστέλ και τέμπερα σε χαρτί
  • 35 x 65 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this