• 2004
  • λάδι σε μουσαμά
  • 48,8x33,9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this