• 2008
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 150Χ180 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this