• 2007
  • ακρυλικό σε τούβλο
  • 23x11,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this