• 1997
  • λάδι σε μουσαμά
  • 22,6x31,9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this