• 2009-2010
  • λάδι σε καμβά επικολλημένο σε καμβά
  • 52,5Χ13 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this