• 1997
  • τρεις διαφάνειες σε σιδερένια βάση
  • 70 x 100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

7/12