• 2009
  • λάδι σε μουσαμά
  • 160 x 140 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this