• 2007
  • χρωματιστά μολύβια και ακρυλικά σε χαρτί
  • 41x31 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this