• 2008
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 120x140 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this