• 2012
  • λάδι σε μουσαμά
  • 150 x 240 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this