• 2014
  • μικτή τεχνική σε ξύλο
  • 36 x 36 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this